Asker-Lännäs församling

Askersvägen 18
71594 Odensbacken

019 45 20 02

asker-lannas.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/asker-lannas

Kyrkogårdar