Gert Olof Wilfried Marcus

Födelsedatum:1914-11-10
Dödsdatum:2008-12-23
Gravsatt:2009-07-24
Ort:Stockholm
Gravnummer:BNB 2D 354

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Båstad-Östra Karups församling

Kyrkogatan 21
269 33 Båstad

0431-78710

bastad-ostrakarups.forsamling@svenskakyrkan.se

Båstads Nya Begravningsplats

Kyrkogatan 21
269 33 Båstad

peter.a.nilsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bastad