Anna Anderberg

Födelsedatum:1886-12-09
Dödsdatum:1969-05-26
Gravsatt:1969-06-04
Ort:V.skrävlinge, Malm.
Område: C
Gravnummer:Bo C 60-62
Bo C    60-62

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling