Eva-Katrin (Ecke) Broberg

Födelsedatum:1939-02-28
Dödsdatum:2014-08-16
Gravsatt:2014-09-27
Ort:Gröndal 1
Område: C
Gravnummer:Bo C 52

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling