Inga Stina Bengtson

Födelsedatum:1923-04-22
Dödsdatum:2015-04-17
Gravsatt:2015-06-05
Ort:Bjärred 17:13
Område: C
Gravnummer:Bo C 58-59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling