Sven Axsäter

Födelsedatum:1941-05-16
Dödsdatum:2019-11-30
Gravsatt:2020-07-06
Ort:237 35 Bjärred
Område: C
Gravnummer:Bo C 44

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling