Emelia Engström

Födelsedatum:1878-05-23
Dödsdatum:1958-12-26
Gravsatt:1958-12-30
Ort:Lunds Förs. Paradis 36
Område: E
Gravnummer:Bo E 19-20
Bo E    19-20
Bo E    19-20
Bo E    19-20
Bo E    19-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling