Gun-Britt Eriksson

Födelsedatum:1947-03-10
Dödsdatum:1994-01-02
Gravsatt:1994-01-21
Ort:Löddesnäs 3:44
Område: E
Gravnummer:Bo E 39-40
Bo E    39-40
Bo E    39-40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling