Hanna Fredrika Andersson

Födelsedatum:1910-04-03
Dödsdatum:2001-07-30
Gravsatt:2001-08-03
Ort:Borgeby 9:30
Område: E
Gravnummer:Bo E 45-46
Bo E    45-46
Bo E    45-46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling