Ola Bengtsson

Födelsedatum:1841-07-29
Dödsdatum:1919-11-02
Gravsatt:1919-11-08
Ort:Borgeby 17
Område: E
Gravnummer:Bo E 17-18
Bo E    17-18
Bo E    17-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling