Anita Sivbritt Axelsson

Födelsedatum:1943-01-11
Dödsdatum:2014-10-24
Gravsatt:2014-12-10
Ort:Borgeby 17:205
Gravnummer:Bo UT 68

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling