Arthur Allan Lennart Bengtsson

Födelsedatum:1935-07-26
Dödsdatum:1987-11-09
Gravsatt:1987-12-01
Ort:Löddesnäs 14:18
Gravnummer:Bo UT 13
Bo UT    13

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling