Berit Andersson

Födelsedatum:1931-06-25
Dödsdatum:2018-09-11
Gravsatt:2018-10-15
Ort:Löddesnäs 16:47
Gravnummer:Bo UT 92

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling