Erik Valdemar Andersson

Födelsedatum:1912-10-23
Dödsdatum:1982-03-16
Gravsatt:1982-05-26
Ort:Borgeby 15:40
Gravnummer:Bo UT 10
Bo UT    10

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling