Hans Anders Ivan Bennehult

Födelsedatum:1922-01-09
Dödsdatum:2008-03-09
Gravsatt:2008-05-12
Ort:Skärholmen
Gravnummer:Bo UT 71
Bo UT    71
Bo UT    71

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling