Hans Rudolf Backe

Födelsedatum:1908-01-04
Dödsdatum:1994-05-23
Gravsatt:1994-06-15
Ort:Borgeby 17:95
Gravnummer:Bo UT 3
Bo UT     3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling