Inga Ragnhild Becklén

Födelsedatum:1931-04-04
Dödsdatum:2009-10-10
Gravsatt:2009-10-23
Ort:Löddenäs 14:6
Gravnummer:Bo UT 76
Bo UT    76
Bo UT    76
Bo UT    76

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling