Ingemar Gunnar Bjerle

Födelsedatum:1931-01-22
Dödsdatum:2013-09-05
Gravsatt:2013-11-17
Ort:Bjärred 50:40
Gravnummer:Bo UT 85

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling