Karl-Magnus Ingmar Björk

Födelsedatum:1977-12-21
Dödsdatum:2012-08-03
Gravsatt:2012-11-30
Ort:21212 Malmö
Gravnummer:Bo UT 84

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling