Richard Dalsenius

Födelsedatum:1949-09-20
Dödsdatum:2012-04-10
Gravsatt:2012-06-15
Ort:Löddesnäs 3:31
Gravnummer:Bo UT 82

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling