Wiwi-Ann Elna Bengtsson

Födelsedatum:1940-08-13
Dödsdatum:2007-11-11
Gravsatt:2007-12-14
Ort:BJÄRRED
Gravnummer:Bo UT 73
Bo UT    73
Bo UT    73

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling