Ester Maria F. Larsson Hansson

Födelsedatum:1907-04-14
Dödsdatum:1955-08-09
Gravsatt:1955-08-13
Ort:Önnerup 4:7
Gravnummer:FJ N 2O 4-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling