Albert Persson

Födelsedatum:1897-10-18
Dödsdatum:1936-04-26
Gravsatt:1936-05-03
Ort:Flädie 17
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 117a, 117b
FLÄ B   117a,  117b
FLÄ B   117a,  117b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling