Alf Tony Ingvar Björklund

Födelsedatum:1953-04-16
Dödsdatum:2010-06-01
Gravsatt:2010-09-03
Ort:Löddenäs 6:19
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 130a

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling