Anders Bengtsson

Födelsedatum:1821-08-21
Dödsdatum:1892-12-18
Gravsatt:1892-12-23
Ort:Flädie 18
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 20-23
FLÄ B    20-23

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling