Arne Lars Olof Olsson

Födelsedatum:1932-08-13
Dödsdatum:1987-08-14
Gravsatt:1987-09-16
Ort:Bjärred 52:15
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 40
FLÄ B    40
FLÄ B    40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling