Elna Bengtsson

Födelsedatum:1868-10-03
Dödsdatum:1960-01-22
Gravsatt:1960-01-30
Ort:Flädie 27:19
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 97a, 97b

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling