Julius Bengtsson

Födelsedatum:1884-12-13
Dödsdatum:1973-05-24
Gravsatt:1973-06-02
Ort:Flädie 22:340
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 130a, 130b
FLÄ B   130a,  130b
FLÄ B   130a,  130b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling