Karna Persdotter Ottosson

Födelsedatum:1833-04-19
Dödsdatum:1906-02-28
Gravsatt:1906-03-08
Ort:Flädie 9
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 2a, 2b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling