Per Olsson

Födelsedatum:1857-11-24
Dödsdatum:1932-11-28
Gravsatt:1932-12-03
Ort:Flädie 23
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 47a, 47b, 47c, 48a, 48b
FLÄ B  47a,  47b,  47c,  48a,  48b
FLÄ B  47a,  47b,  47c,  48a,  48b
FLÄ B  47a,  47b,  47c,  48a,  48b
FLÄ B  47a,  47b,  47c,  48a,  48b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling