Stig Torsten Alvar Adolfsson

Födelsedatum:1938-03-18
Dödsdatum:2005-07-26
Gravsatt:2005-11-05
Ort:Flädie 2:36
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 86b
FLÄ B    86b
FLÄ B    86b

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling