Ulla Brunner Sjöbäck

Födelsedatum:1931-12-16
Dödsdatum:2018-01-27
Gravsatt:2018-04-13
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 137c

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling