Erik Jungqvist

Födelsedatum:1874-05-20
Dödsdatum:1949-11-05
Gravsatt:1949-11-09
Ort:Flädie 22:42
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 6a, 6b, 6c, 6d
FLÄ C   6a,  6b,  6c,  6d
FLÄ C   6a,  6b,  6c,  6d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling