Heribert Erman

Födelsedatum:1896-05-11
Dödsdatum:1953-07-03
Gravsatt:1953-07-10
Ort:Flädie 2:1
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 4a, 4b, 4c, 4d
FLÄ C   4a,  4b,  4c,  4d
FLÄ C   4a,  4b,  4c,  4d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling