Oskar Vilhelm Andersson

Födelsedatum:1894-02-14
Dödsdatum:1945-09-14
Gravsatt:1945-09-23
Ort:Flädie 22
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 18a, 18b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling