Peter Alfred Jensen

Födelsedatum:1884-04-21
Dödsdatum:1974-12-10
Gravsatt:1974-12-18
Ort:Flädie 11:60
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f
FLÄ C   3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  3f
FLÄ C   3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  3f
FLÄ C   3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  3f
FLÄ C   3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  3f
FLÄ C   3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  3f
FLÄ C   3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  3f

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling