Alice Dagmar Eek

Födelsedatum:1918-11-27
Dödsdatum:2013-08-18
Gravsatt:2013-10-04
Ort:BJÄRRED 30:15
Gravnummer:FLÄ URNL 84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling