Lars Eggert Holmbeck

Födelsedatum:1935-11-05
Dödsdatum:2011-05-18
Gravsatt:2011-06-17
Ort:BJÄRRED 30:16
Gravnummer:FLÄ URNL 60

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling