Bengt Lennart Andersson

Födelsedatum:1943-06-10
Dödsdatum:2020-08-26
Område: A
Gravnummer:SåKa A 3-70

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjursås församling

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas