Birgit Gunborg Bengtsson

Födelsedatum:1926-12-28
Dödsdatum:2008-07-26
Område: A
Gravnummer:SåKa A 1-14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjursås församling

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas