Gösta Bergkvist

Födelsedatum:1920-03-29
Dödsdatum:2015-10-05
Område: A
Gravnummer:SåKa A 1-1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjursås församling

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas