Karl-Erik Fernström

Födelsedatum:1946-02-28
Dödsdatum:2011-10-14
Område: A
Gravnummer:SåKa A 1-22

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjursås församling

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas