Lars Sten Ingemar Björklund

Födelsedatum:1953-12-13
Dödsdatum:2010-11-18
Område: A
Gravnummer:SåKa A 1-20

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjursås församling

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas