Oskar Anders Berglöw

Födelsedatum:1918-07-10
Dödsdatum:2005-05-19
Område: A
Gravnummer:SåKa A 1-10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjursås församling

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas