Bollnäs pastorat

Norra kyrkvägen 8
821 23 Bollnäs

0278-27975

kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se

www.kgf.bollnaspastorat.se

Kyrkogårdar