Carl Emil Egnell

Födelsedatum:1842
Dödsdatum:1917
Gravsatt:1917
Gravnummer:BG 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Boo Församling

Boo kyrkväg 13
132 21 Saltsjö-Boo

08-7476629

Boo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.booforsamling.se