Carl Emil Fritz Egnell

Födelsedatum:1877-09-28
Dödsdatum:1953-03-07
Gravsatt:1953-05-16
Gravnummer:BG 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Boo Församling

Boo kyrkväg 13
132 21 Saltsjö-Boo

08-7476629

Boo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.booforsamling.se