Dusan Dutina

Födelsedatum:1916-06-20
Dödsdatum:2018-09-03
Gravsatt:2018-11-08
Ort:Saltsjöbaden
Gravnummer:BG BG 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Boo Församling

Boo kyrkväg 13
132 21 Saltsjö-Boo

08-7476629

Boo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.booforsamling.se