Johan Henry Emanuel Frank

ÅNGE

1922-12-29 Födelsedatum
1994-01-10 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-01-21

2 D 356

BORGSJÖ NYA KYRKOG

Borgsjö Haverö församling

Sverige, Västernorrland

Borgsjö Haverö församling

0690-12455

borgsjo-havero.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ange

Bankgatan 3
841 32 Ånge

BORGSJÖ NYA KYRKOG

Borgsjöbyn
84197 Erikslund

Gravsatta inom samma gravplats