Anders Gunnar Andersson

Födelsedatum:1914-12-22
Dödsdatum:1953-09-24
Gravsatt:1953-10-06
Ort:Brålanda
Gravnummer:B3 1A 13, 14, 15, 16
B3 1A    13, 14, 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Brålanda 3

Allégatan 11
460 65 Brålanda